070 370 44 88
per.linden@projektled.se   

Tjänster inom spa, pool och bygg

Pool - SPA-Bad - Pool-Tak

I samband med köp av något eller några av dessa produkter erbjuder vi även montage av desamma. Vi gör då ett hembesök för att få en uppfattning om produktens placering för att avgöra arbetsinsatsen med bla. tillgängligheten.

Totalentreprenad

Vi kan även erbjuda en totalentreprenad till fastpris. Från idé till färdigt bad.

Tilläggsarbeten

Önskas altangolv, stensättningar, poolhus, mm ordnas även detta till fasta priser.

Projektledning Byggprojekt

Företaget erbjuder följande i samband med byggplaner och byggprojekt.
  • Upprättande av kalkyler.
  • Behjälplig vid upphandlingar av material.
  • Behjälplig vid upphandlingar av entreprenader.
  • Behjälplig med myndighetskontakter.
  • Bildande av bostadsrättsföreningar.
  • Upprättande av ekonomiska planer för brf.
  • Projektledning av entreprenader.